მათემატიკური უნარები 

ანგარიში ( ნაწილი 1) ანგარიში ( ნაწილი 1) ავტორი:
ანგარიში ( ნაწილი 2) ანგარიში ( ნაწილი 2) ავტორი:
რიცხვი და რაოდენობა (1-8) რიცხვი და რაოდენობა (1-8) ავტორი:
რიცხვი და რაოდენობა (1-15) რიცხვი და რაოდენობა (1-15) ავტორი:
რიცხვი და რაოდენობა (1-20) რიცხვი და რაოდენობა (1-20) ავტორი:
რაოდენობების შედარება რაოდენობების შედარება ავტორი:
რიცხვები და რაოდენობის შესაბამება რიცხვები და რაოდენობის შესაბამება ავტორი:
გამოკლება, 10-ის ფარგლებში გამოკლება, 10-ის ფარგლებში ავტორი:
შეკრება 10-ის ფარგლებში შეკრება 10-ის ფარგლებში ავტორი:
რიცხვები და რაოდენობა, ანგარიში 5-ის ფარგლებში რიცხვები და რაოდენობა, ანგარიში 5-ის ფარგლებში ავტორი:
გაყოფა გაყოფა ავტორი:
გამრავლება გამრავლება ავტორი:
წილადები წილადები ავტორი: