ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის რესურსები 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფორმის შევსების ინსტრუქციები ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფორმის შევსების ინსტრუქციები ავტორი:
ისგ ფორმა ახალი ისგ ფორმა ახალი ავტორი: