აზროვნება 

აზროვნება აზროვნება ავტორი:
აზროვნება (2) აზროვნება (2) ავტორი:
მსჯელობა,დასკვნის გამოტანა მსჯელობა,დასკვნის გამოტანა ავტორი:
დროის აღმნიშვნელი ცნებები დროის აღმნიშვნელი ცნებები ავტორი:
ზედმეტის პოვნა ზედმეტის პოვნა ავტორი:
ანალოგიები ( ვიზუალური და ვერბალური) ანალოგიები ( ვიზუალური და ვერბალური) ავტორი:
კატეგორიზირება,ხილი და ბოსტნეული კატეგორიზირება,ხილი და ბოსტნეული ავტორი: