საიტი ფუნქციონირებს სატესტო რეჟიმში

eng_გზამკვლევები

eng_ინკლუზიური პროფესიული განათლების გზამკვლევი eng_ინკლუზიური პროფესიული განათლების გზამკვლევი ავტორი:
eng_სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების ზოგადიდან პროფესიული განათლების საფეხურზე ტრანზიციის პროცესის ეფექტიანად განხორციელების პროცედურები     (რეკომენდებული მოდელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის) eng_სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების ზოგადიდან პროფესიული განათლების საფეხურზე ტრანზიციის პროცესის ეფექტიანად განხორციელების პროცედურები (რეკომენდებული მოდელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის) ავტორი:
eng_განმაბვითარებელი აქტივობების კრებული eng_განმაბვითარებელი აქტივობების კრებული ავტორი:
eng_2021 წლის მიღება,სსმ აპლიკანტთა რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრმებზე eng_2021 წლის მიღება,სსმ აპლიკანტთა რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრმებზე ავტორი:
eng_სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ასაკობრივი განვითარების თავისებურებები და პრობლემური ქცევის პრევენცია eng_სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ასაკობრივი განვითარების თავისებურებები და პრობლემური ქცევის პრევენცია ავტორი: თამარ მუმლაძე, ნინო მიქაია
eng_საქართველოში ქართული ჟესტური ენის თარჯიმნების სერტიფიცირების და პროფესიის განვითარების გზამკვლევი eng_საქართველოში ქართული ჟესტური ენის თარჯიმნების სერტიფიცირების და პროფესიის განვითარების გზამკვლევი ავტორი: მაია წულაძე, ქეთევან მარგალიტაძე
eng_ინკლუზიური განათლების გზამკვლევი ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა eng_ინკლუზიური განათლების გზამკვლევი ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა ავტორი:
eng_სწავლისა და სწავლების სტრატეგიების გამოყენება სპეციალური საგანმანათლებო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან eng_სწავლისა და სწავლების სტრატეგიების გამოყენება სპეციალური საგანმანათლებო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან ავტორი: შორენა ტყეშელაშვილი - ფსიქოლოგი, მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი
eng_სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასება eng_სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასება ავტორი:
eng_სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკის ადგილზე ტრანზიციის ხელშეწყობა eng_სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკის ადგილზე ტრანზიციის ხელშეწყობა ავტორი:
eng_სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის მიღწევების დადასტურება და დოკუმენტირება eng_სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის მიღწევების დადასტურება და დოკუმენტირება ავტორი:
eng_სსმ მოსწავლის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა eng_სსმ მოსწავლის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა ავტორი:
eng_სსმ პირის პროფესიული ორიენტაცია eng_სსმ პირის პროფესიული ორიენტაცია ავტორი:
eng_პრაკტიქული მოასინჯვა eng_პრაკტიქული მოასინჯვა ავტორი:
eng_აღზრდა ძალადობის გარეშე eng_აღზრდა ძალადობის გარეშე ავტორი:
eng_საკომუნიკაციო პასპორტი eng_საკომუნიკაციო პასპორტი ავტორი:
eng_ eng_"მე სკოლაში მივდივარ" როგორ მოვემზდოთ სკოლაში ტრანზიციისთვის ავტორი:
eng_ადრეული ბავშობა და ტრანზიცია სკოლაში eng_ადრეული ბავშობა და ტრანზიცია სკოლაში ავტორი:
eng_სასწავლო აქტივობწბი ყველასთის.სწავლების მეთოდები ინკლუზიურ განათლებაში eng_სასწავლო აქტივობწბი ყველასთის.სწავლების მეთოდები ინკლუზიურ განათლებაში ავტორი:
eng_სასწავლო აქტივობები ყველასთვის.მათემატიკა eng_სასწავლო აქტივობები ყველასთვის.მათემატიკა ავტორი:
eng_სასწავლო აქტივობები ყველასთვის. ქართული ენა და ლიტერატურა eng_სასწავლო აქტივობები ყველასთვის. ქართული ენა და ლიტერატურა ავტორი:
eng_ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიური ქცევის მქონე მოსწავლეთა ხელშეწყობა ( ნაწილი1 ) eng_ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიური ქცევის მქონე მოსწავლეთა ხელშეწყობა ( ნაწილი1 ) ავტორი:
eng_ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიური ქცევის მქონე მოსწავლეთა ხელშეწყობა(ნაწილი2) eng_ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიური ქცევის მქონე მოსწავლეთა ხელშეწყობა(ნაწილი2) ავტორი:
eng_ენის,მეტყველების და კომუნიკაციის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა. ნაწილი 1 eng_ენის,მეტყველების და კომუნიკაციის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა. ნაწილი 1 ავტორი:
eng_ენის,მეტყველების და კომუნიკაციის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა (ნაწილი 2 ) eng_ენის,მეტყველების და კომუნიკაციის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა (ნაწილი 2 ) ავტორი:
eng_ქცევის მართვის ინდივიდუალური შემთხვების განხილვა eng_ქცევის მართვის ინდივიდუალური შემთხვების განხილვა ავტორი:
eng_ქცევის მართვის პოზიტიური მხადაჭერა სკოლებში-პრევენციული მხარდაჭერა eng_ქცევის მართვის პოზიტიური მხადაჭერა სკოლებში-პრევენციული მხარდაჭერა ავტორი:
eng_ქცევის მართვა სკოლებში კრიზისული სიტუაციების დროს eng_ქცევის მართვა სკოლებში კრიზისული სიტუაციების დროს ავტორი:
eng_სმენის სირთულის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა eng_სმენის სირთულის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა ავტორი:
eng_მხედველობის სირთულეების მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა eng_მხედველობის სირთულეების მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა ავტორი:
eng_მოტორული შეზღუდვის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა eng_მოტორული შეზღუდვის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა ავტორი:
eng_ინტელექტუალური სითულის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა eng_ინტელექტუალური სითულის მქონე მოსწავლეთა განვითარების ხელშეწყობა ავტორი:
eng_დასწავლის უნარის დარღვევის მქონე მოსეავლეთა განვითარების  ხელშეწყობა eng_დასწავლის უნარის დარღვევის მქონე მოსეავლეთა განვითარების ხელშეწყობა ავტორი:
eng_აუტიზმის მქონე მოსწავლეთა ხელშეწყობა eng_აუტიზმის მქონე მოსწავლეთა ხელშეწყობა ავტორი:
eng_შეფასება სწავლებისთვის ინკლუზიურ სკოლებში eng_შეფასება სწავლებისთვის ინკლუზიურ სკოლებში ავტორი:
eng_გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის eng_გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის ავტორი:
eng_ინკლუზიური განათლების გზამკვლევი eng_ინკლუზიური განათლების გზამკვლევი ავტორი:
eng_სპორტი სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის eng_სპორტი სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის ავტორი:
eng_ინკლუზიური განათლება გზამკვლევი მასწავლებელთათვის eng_ინკლუზიური განათლება გზამკვლევი მასწავლებელთათვის ავტორი:
eng_სმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეების სწავლება eng_სმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეების სწავლება ავტორი:
eng_ინკლუზიური განათლება ცნებები და ტერმინები eng_ინკლუზიური განათლება ცნებები და ტერმინები ავტორი: