საიტი ფუნქციონირებს სატესტო რეჟიმში

eng_განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების სპეციალური საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა